Connect with us

Bíblia BULVEREN

Oséias 12

1 Ефрем пасе вятър и гони източния вятър; цял ден умножава лъжа и насилие и сключват завет с Асирия, и носят маслинено масло в Египет!

2 ГОСПОД има и съд с Юда и ще накаже Яков според пътищата му, според делата му ще му върне.

3 В утробата хвана петата на брат си и с мъжката си сила се бори с Бога.

4 Бори се с Ангела и преодоля, плака и Му се моли. Във Ветил го намери и там говори с нас,

5 Господ БОГ на Войнствата, ГОСПОД е Името Му.

6 А ти се обърни към своя Бог, пази милост и правосъдие и постоянно се надявай на своя Бог!

7 Търговецът, който има неверни везни в ръката си, обича да мами.

8 И Ефрем каза: Да, аз забогатях, придобих си имот, във всичките ми трудове няма да се намери в мен беззаконие, което да е грях.

9 А Аз съм ГОСПОД, твоят Бог от египетската земя; пак ще те заселя в шатри като в дните на определения празник.

10 И говорих чрез пророците и умножих виденията, и давах сравнения чрез пророците.

11 Ако в Галаад има беззаконие, те станаха съвсем суетни. В Галгал жертват бикове, също и жертвениците им са като купчините по браздите на полето.

12 А Яков побягна в полето на Арам, Израил работи за жена и за жена пази овце.

13 И чрез пророк ГОСПОД изведе Израил от Египет и чрез пророк той беше пазен.

14 Ефрем го разгневи горчиво, и неговият Господ ще остави върху него кръвта му и ще върне върху него укора му.

Continuar Lendo