Connect with us

Bíblia BULVEREN

Oséias 14

1 Върни се, Израилю, до ГОСПОДА, своя Бог, защото си се препънал в беззаконието си.

2 Вземете със себе си думи и се върнете при ГОСПОДА! Кажете Му: Отнеми всяко беззаконие и приеми доброто, и ще отдадем жертва от устните си.

3 Асур няма да ни спаси, няма да яздим на коне и няма вече да кажем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове! — защото у Теб сирачето намира милост.

4 Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът Ми се отвърна от него.

5 Аз ще бъда като роса на Израил, той ще разцъфти като крем, ще разпростре корените си като ливанско дърво.

6 Клоните му ще се разширят, славата му ще бъде като маслина и уханието му — като ливанско дърво.

7 Живеещите под сянката му ще се върнат и ще се съживят като жито, и ще процъфтят като лоза; споменът му ще бъде като ливанско вино.

8 Ефрем ще каже: Какво имам вече с идолите? Аз го чух и погледнах на него. Аз съм като вечнозелена елха, от Мен ще се намери плодът ти.

9 Който е мъдър, ще разбере тези неща. Който е разумен, ще ги познае. Защото пътищата на ГОСПОДА са прави и праведните ще ходят по тях, а престъпниците ще паднат по тях.

Continuar Lendo