Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 105

1 (По слав. 104) Славете ГОСПОДА, призовавайте Името Му, известявайте сред народите делата Му!

2 Пейте Му, пейте Му псалми, говорете за всичките Му чудни дела!

3 Хвалете се с Неговото свято Име, нека се весели сърцето на онези, които търсят ГОСПОДА!

4 Стремете се към ГОСПОДА и Неговата сила, търсете лицето Му винаги!

5 Помнете чудните Му дела, които е извършил, знаменията Му и присъдите на устата Му,

6 ти, потомство на слугата Му Авраам, вие, синове на Яков, Негови избрани!

7 Той е ГОСПОД, нашият Бог, присъдите Му са по цялата земя.

8 Той помни вечно завета Си, словото, което е заповядал за хиляда поколения,

9 завета, който е сключил с Авраам, и клетвата Си към Исаак,

10 завета, който е поставил на Яков за наредба, на Израил — за вечен завет,

11 като каза: На теб ще дам ханаанската земя като дял на наследството ви.

12 Когато бяха малобройни, само малко и странници в нея,

13 когато се скитаха от народ в народ, от царство — в друг народ,

14 Той не остави никого да ги угнетява и съди царе заради тях.

15 И каза: Не докосвайте Моите помазани и не правете нищо лошо на Моите пророци!

16 После наложи глад върху земята, строши всяка подпорка на хляба.

17 Изпрати пред тях човек — Йосиф беше продаден за роб.

18 Стиснаха краката му в окови, душата му — в желязо.

19 До времето, когато думата му се изпълни, словото на ГОСПОДА го изпитваше.

20 Царят изпрати и го освободи, господарят на народите го пусна на свобода.

21 Направи го господар над дома си и управител над целия си имот,

22 за да връзва князете му според волята си и да учи старейшините му на мъдрост.

23 И Израил дойде в Египет и Яков стана пришълец в земята на Хам.

24 И Той умножи народа Си много и го направи по-силен от враговете му.

25 Обърна сърцето им да мразят народа Му, да постъпват коварно със слугите Му.

26 Изпрати слугата Си Мойсей, също и Аарон, когото избра.

27 Те извършиха знаменията Му сред тях и чудесата Му в земята на Хам.

28 Той изпрати тъмнина и помрачи и те не упорстваха против думите Му.

29 Превърна водите им в кръв и изби рибите им.

30 Земята им гъмжеше от жаби дори и в покоите на царете им.

31 Той каза и дойдоха рояци мухи и въшки по всичките им предели.

32 Даде им град вместо дъжд и пламтящ огън в земята им.

33 Порази и лозята им, и смокините им и изпочупи дърветата в пределите им.

34 Той каза и дойдоха скакалци — малки скакалци безчет —

35 и изпоядоха всичките посеви в страната им и изпоядоха плода на земята им.

36 Порази и всичките първородни в земята им, първите рожби на цялата им мъжественост.

37 После ги изведе със сребро и злато и между племената Му нямаше нито един, който се спъваше.

38 Египет се радваше, когато излязоха, защото страхът от тях ги беше нападнал.

39 Той разпростря облак за покривало и огън, за да свети през нощта.

40 Те поискаха и Той докара пъдпъдъци, и ги насити с небесен хляб.

41 Отвори канарата и бликна вода, потече в безводните места като река.

42 Защото Той си спомни святото Си слово към слугата Си Авраам

43 и изведе народа Си с веселие, избраните Си — с радост.

44 Даде им земите на езичниците и те наследиха труда на народите,

45 за да пазят Неговите наредби и да съблюдават Неговите закони. Алилуя!

Continuar Lendo