Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 107

1 (По слав. 106) Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото Неговата милост е вечна!

2 Нека казват така изкупените на ГОСПОДА, които Той изкупи от ръката на врага,

3 и събра от страните — от изток и от запад, от север и от морето.

4 Те се скитаха в пустинята, по пуст път и не намираха населен град;

5 гладни и жадни, душата им примираше в тях.

6 Тогава извикаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги избави от притесненията им.

7 И ги поведе по прав път, за да стигнат до населен град.

8 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове,

9 защото насити жадната душа и изпълни гладната душа с добрини!

10 Имаше и такива, които седяха в тъмнина и в сянката на смъртта, вързани в скръб и железа,

11 защото се разбунтуваха срещу Божиите слова и презряха съвета на Всевишния.

12 И Той смири сърцето им с труд; те се спънаха и нямаше помощник.

13 Тогава викнаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги спаси от притесненията им.

14 Изведе ги от тъмнината и сянката на смъртта и разкъса оковите им.

15 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове,

16 защото разби бронзовите порти и строши железните резета!

17 Безумните са в скръб поради престъпния си път и поради беззаконията си.

18 Душата им се гнуси от всякакво ястие и те се докосват до портите на смъртта.

19 Тогава викнаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги спаси от притесненията им.

20 Изпраща словото Си и ги изцелява, и спасява живота им от рова.

21 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове!

22 Нека принасят жертви на благодарност и да провъзгласяват радостно делата Му!

23 Има и такива, които излизат в морето с кораби, търгуват в големи води.

24 Те виждат делата на ГОСПОДА и Неговите чудеса в дълбините.

25 Той заповядва и вдига бурния вятър, който повдига вълните му.

26 Издигат се до небесата, слизат в бездните, душата им се топи в бедствието.

27 Люлеят се и се клатушкат като пиян и цялата им мъдрост им изневерява.

28 Тогава извикаха към ГОСПОДА в бедствието си и Той ги изведе от притесненията им.

29 Обръща бурята в тишина и вълните им утихват.

30 Тогава те се радват, защото се успокояват, и Той ги завежда в желаното им пристанище.

31 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и за чудните Му дела към човешките синове!

32 Нека Го възвисяват в събранието на народа и нека Го хвалят в заседанието на старейшините!

33 Той превръща реки в пустиня и водни извори — в суша,

34 плодородна земя — в солена пустош поради нечестието на жителите й.

35 Превръща пустиня във водни езера и суха земя — във водни извори.

36 И заселва там гладните и те основават град за живеене.

37 И посяват ниви и засаждат лозя, които дават плодовете на реколтата.

38 И Той ги благославя и те се умножават много, и Той не оставя добитъка им да намалее.

39 Те намаляват и се унижават от гнет, скръб и мъка.

40 Той излива презрение върху князете и ги кара да се скитат в пустинята без път,

41 а бедния издига от унижение и прави родовете му като стада.

42 Праведните виждат това и се радват, и всяко беззаконие ще затвори устата си.

43 Който е мъдър, нека внимава в това и ще разберат ГОСПОДНИТЕ милости!

Continuar Lendo