Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 108

1 (По слав. 107) Песен. Псалм на Давид. Непоколебимо е сърцето ми, Боже; ще пея, ще пея псалми, и със славата си!

2 Събуди се, лиро и арфо! Аз ще се събудя на зазоряване.

3 Ще Те прославям, ГОСПОДИ, между народите; ще Те възпявам между племената,

4 защото Твоята милост се възвеличи над небесата и Твоята вярност — до облаците.

5 Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя!

6 За да се избавят Твоите възлюбени, спаси с десницата Си и ме послушай!

7 Бог говори в светилището Си: Аз ще тържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот,

8 Мой е Галаад, мой е и Манасия и Ефрем е шлемът на главата Ми, Юда е скиптърът Ми,

9 Моав е умивалникът Ми, върху Едом ще хвърля сандала Си, над Филистия ще тържествувам.

10 Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом?

11 Не Ти ли, Боже, който си ни отхвърлил и не излизаш, Боже, с войските ни?

12 Помогни ни срещу притеснителя, защото човешка помощ е суетна.

13 Чрез Бога ще извършим велики дела и Той, Той ще стъпче притеснителите ни.

Continuar Lendo