Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 11

1 (По слав. 10) За първия певец. Псалм на Давид. На ГОСПОДА се уповавам, как казвате на душата ми: Бягай като птица във вашите планини?

2 Понеже ето, безбожните запъват лък, приготвят стрелата си на тетивата, за да устрелят в мрака правите по сърце.

3 Когато основите се разрушават, какво може да направи праведният?

4 ГОСПОД е в светия Си храм, ГОСПОДНИЯТ престол е в небесата, очите Му гледат, утринните Му лъчи изпитват човешките синове.

5 ГОСПОД изпитва праведния, а душата Му мрази безбожния и онзи, който обича насилие.

6 Ще навали примки над безбожните, огън и сяра, и изгарящ вятър е делът на чашата им.

7 Защото ГОСПОД е праведен, Той обича праведни дела, лицето Му гледа праведните.

Continuar Lendo