Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 111

1 (По слав. 110) Алилуя! Ще славя ГОСПОДА от все сърце в обществото на праведните и в събранието.

2 Велики са делата на ГОСПОДА, изследвани от всички, които се наслаждават в тях.

3 Царственост и великолепие е Неговото дело и правдата Му трае вечно.

4 Направи чудесата Си да се помнят; милостив и състрадателен е ГОСПОД.

5 Даде храна на онези, които Му се боят; ще помни вечно Своя завет.

6 Изяви на народа Си мощта на делата Си, като му даде наследството на народите.

7 Делата на ръцете Му са истина и правосъдие. Непоклатими са всичките Му заповеди,

8 утвърдени са до вечни векове, извършени са в истина и правда.

9 Той изпрати изкупление на народа Си, определи завета Си до века. Свято и страшно е Неговото Име.

10 Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдростта; всички, които вършат заповедите, са благоразумни. Славата Му трае вечно.

Continuar Lendo