Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 112

1 (По слав. 111) Алилуя! Блажен човекът, който се бои от ГОСПОДА, който много се наслаждава на Неговите заповеди!

2 Потомците му ще бъдат мощни на земята, поколението на праведните ще се благослови.

3 Изобилие и богатства ще има в дома му и правдата му ще трае вечно.

4 За праведните изгрява светлина в тъмнината; Той е милостив и състрадателен, и праведен.

5 Добре е на човека, който е милостив и дава назаем, той ще защити делото си в съда.

6 Наистина той няма да се поклати до века, праведният ще се помни до века.

7 Няма да се страхува от лоши новини, сърцето му е непоколебимо, понеже се уповава на ГОСПОДА.

8 Сърцето му е утвърдено, той няма да се страхува, докато види повалянето на притеснителите си.

9 Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му трае вечно; рогът му ще се издигне на почит.

10 Безбожният ще види и ще се разгневи, ще заскърца със зъбите си и ще изчезне. Желанието на безбожните ще погине.

Continuar Lendo