Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 113

1 (По слав. 112) Алилуя! Хвалете, ГОСПОДНИ слуги, хвалете ГОСПОДНОТО Име!

2 Да бъде благословено ГОСПОДНОТО Име отсега и до века!

3 От изгряването на слънцето до залязването му нека се хвали ГОСПОДНОТО Име!

4 ГОСПОД е високо над всички народи, Неговата слава е над небесата.

5 Кой е като ГОСПОДА, нашия Бог, който седи на високо,

6 който се навежда да погледне на небесата и на земята?

7 Издига бедния от пръстта и възвишава сиромаха от праха,

8 за да го сложи да седне с първенци, с първенците на народа Си.

9 Настанява бездетната на дома като весела майка на синове. Алилуя!

Continuar Lendo