Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 114

1 (По слав. 113) Когато Израил излезе от Египет, домът на Яков — от чуждоезичен народ,

2 Юда стана Неговото светилище, Израил — Неговото владение.

3 Морето видя и побягна, Йордан се върна назад.

4 Планините заподскачаха като овни, хълмовете — като агнета.

5 Какво ти стана, море, че побягна? На теб, Йордане, че се върна назад?

6 На вас, планини, че заподскачахте като овни, и вие, хълмове — като агнета?

7 Треперй, земьо, от присъствието на Господа, от присъствието на Бога на Яков,

8 който превърна канарата във водно езеро, кремъка — във воден извор!

Continuar Lendo