Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 116

1 (По слав. 115) Любя ГОСПОДА, защото Той чу гласа ми и молбите ми,

2 защото Той приклони ухото Си към мен, и аз ще Го призовавам, докато съм жив.

3 Връзките на смъртта ме обвиха и притесненията на Шеол ме достигнаха; намерих нещастие и скръб.

4 Тогава призовах ГОСПОДНОТО Име: Моля Те, ГОСПОДИ, избави душата ми!

5 Милостив е ГОСПОД и праведен и нашият Бог е състрадателен.

6 ГОСПОД пази простодушните — бях в беда и Той ме спаси.

7 Върни се, душо моя, в покоя си, защото ГОСПОД ти стори добро.

8 Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване,

9 аз ще ходя пред ГОСПОДА в земята на живите.

10 Повярвах, затова говорих. Бях много наскърбен.

11 В тревогата си казах: Всеки човек е лъжлив!

12 Какво да върна на ГОСПОДА за всичките Му благодеяния към мен?

13 Ще вдигна чашата на спасението и ще призова Името на ГОСПОДА.

14 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ.

15 Скъпоценна е в очите на ГОСПОДА смъртта на Неговите светии.

16 Моля Те, ГОСПОДИ, защото аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми!

17 На Теб ще принеса жертва на благодарност и ще призова Името на ГОСПОДА.

18 Ще изпълня обещанията си на ГОСПОДА, сега, пред целия Негов народ,

19 в дворовете на ГОСПОДНИЯ дом, сред теб, Ерусалиме. Алилуя!

Continuar Lendo