Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 118

1 (По слав. 117) Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечна!

2 Нека каже сега Израил: Неговата милост е вечна!

3 Нека каже сега Аароновият дом: Неговата милост е вечна!

4 Нека кажат сега, които се боят от ГОСПОДА: Неговата милост е вечна!

5 От бедата си призовах ГОСПОДА. ГОСПОД ми отговори и ме постави на широко място.

6 ГОСПОД е откъм мен, няма да се уплаша — какво ще ми стори човек?

7 ГОСПОД е откъм мен, сред помощниците ми, и ще видя повалянето на онези, които ме мразят.

8 По-добре е да се уповаваш на ГОСПОДА, отколкото да се доверяваш на човек.

9 По-добре е да се уповаваш на ГОСПОДА, отколкото да се доверяваш на князе.

10 Всички народи ме заобиколиха, но с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.

11 Заобиколиха ме, да, заобиколиха ме, но с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.

12 Заобиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни. Да, с Името на ГОСПОДА ще ги изтребя.

13 Ти ме блъсна силно, за да падна, но ГОСПОД ми помогна.

14 ГОСПОД е моята сила и моята песен и Той ми стана спасение.

15 Глас на ликуване и спасение е в шатрите на праведните, десницата на ГОСПОДА върши мощни дела.

16 Десницата на ГОСПОДА е възвишена, десницата на ГОСПОДА върши мощни дела.

17 Аз няма да умра, а ще живея и ще разказвам за делата на ГОСПОДА.

18 Строго ме наказа ГОСПОД, но на смърт не ме предаде.

19 Отворете ми портите на правдата! Ще вляза през тях и ще прославя ГОСПОДА.

20 Това е портата на ГОСПОДА, праведните ще влязат през нея.

21 Ще Те прославям, защото си ми отговорил и си ми станал спасение.

22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла.

23 От ГОСПОДА е това и чудно е в нашите очи.

24 Това е денят, който ГОСПОД е направил; нека се радваме и се веселим в Него!

25 Моля Те, ГОСПОДИ, спаси! Моля Те, ГОСПОДИ, изпрати благоденствие!

26 Благословен, който иде в ГОСПОДНОТО Име! Благословихме ви от ГОСПОДНИЯ дом.

27 ГОСПОД е Бог и Той ни даде светлина. Доведете празничната жертва, вързана с въжета, при роговете на олтара!

28 Ти си моят Бог и аз ще Те славя. Боже мой, ще Те величая.

29 Славете ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечна!

Continuar Lendo