Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 12

1 (По слав. 11) За първия певец. На шеминит. Псалм на Давид. Спаси, ГОСПОДИ, защото не остана вече благочестив, защото се изгубиха верните измежду човешките синове.

2 Говорят лъжа всеки с ближния си, говорят с ласкателни устни и двулично сърце.

3 ГОСПОД да изтреби всички ласкателни устни, езика, който говори високопарно,

4 всички които са казали: Ще надвием с езика си, устните ни са с нас — кой е господар над нас?

5 Заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите сега ще стана, казва ГОСПОД, ще поставя в безопасност онзи, който за това копнее.

6 Думите на ГОСПОДА са чисти думи, като сребро, претопено в пещ от пръст, пречистено седем пъти.

7 Ти, ГОСПОДИ, ще ги съхраниш, ще го запазиш от това поколение до века.

8 Безбожните обикалят наоколо, когато подлостта се възвишава сред човешките синове.

Continuar Lendo