Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 121

1 (По слав. 120) Песен на изкачванията. Ще повдигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми?

2 Помощта ми идва от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.

3 Той няма да позволи да се подхлъзне кракът ти; Онзи, който те пази, няма да задреме.

4 Ето, няма да задреме, нито да заспи Пазителят на Израил.

5 ГОСПОД е твой пазител, ГОСПОД е твоя сянка от дясната ти страна.

6 Слънцето няма да те порази денем, нито луната — нощем.

7 ГОСПОД ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти.

8 ГОСПОД ще пази излизането ти и влизането ти отсега и до века.

Continuar Lendo