Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 122

1 (По слав. 121) Песен на изкачванията. На Давид. Зарадвах се, когато ми казаха: Да отидем в ГОСПОДНИЯ дом!

2 Краката ни стоят вътре в портите ти, Ерусалиме.

3 Ерусалим е построен като здраво затворен в себе си град,

4 където се изкачват племената, племената на ГОСПОДА, според свидетелството на Израил, за да славят Името на ГОСПОДА.

5 Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом.

6 Молете се за мира на Ерусалим! Нека благоуспяват онези, които те обичат!

7 Мир да бъде в крепостите ти, благоденствие — в дворците ти!

8 Заради братята си и приятелите си ще кажа сега: Мир да е в теб!

9 Заради дома на ГОСПОДА, нашия Бог, ще търся доброто ти.

Continuar Lendo