Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 123

1 (По слав. 122) Песен на изкачванията. Към Теб повдигам очите си — Ти, който обитаваш в небесата!

2 Ето, както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, както очите на слугинята гледат към ръката на господарката й, така и нашите очи гледат към ГОСПОДА, нашия Бог, докато се смили над нас.

3 Смили се над нас, ГОСПОДИ, смили се над нас, защото се преситихме от презрение.

4 Душата ни се пресити от подигравките на безгрижните, от презрението на горделивите.

Continuar Lendo