Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 124

1 (По слав. 123) Песен на изкачванията. На Давид. Ако не беше ГОСПОД откъм нас — нека каже сега Израил —

2 ако не беше ГОСПОД откъм нас, когато се надигнаха хора против нас,

3 тогава те щяха да ни погълнат живи, когато яростта им се разпали против нас;

4 тогава водите щяха да ни потопят, потокът щеше да премине над душата ни;

5 тогава надигнатите води щяха да преминат над душата ни.

6 Благословен да е ГОСПОД, който не ни предаде като плячка в зъбите им!

7 Душата ни избяга като птица от примката на ловеца; примката се скъса и ние избягахме.

8 Помощта ни е в Името на ГОСПОДА, който е направил небето и земята.

Continuar Lendo