Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 125

1 (По слав. 124) Песен на изкачванията. Които се уповават на ГОСПОДА, са като хълма Сион, който няма да се поклати, а стои до века.

2 Както планините обграждат Ерусалим, така ГОСПОД обгражда народа Си отсега и до века,

3 защото скиптърът на безбожието няма да почива върху дела на праведните, за да не протегнат праведните ръце към беззаконието.

4 Стори добро, ГОСПОДИ, на добрите и на онези, които са прави в сърцата си.

5 А онези, които се отклоняват в кривите си пътища, ГОСПОД ще ги отведе заедно с онези, които вършат беззаконие. Мир на Израил!

Continuar Lendo