Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 127

1 (По слав. 126) Песен на изкачванията. На Соломон. Ако ГОСПОД не построи дома, напразно се трудят по него зидарите, ако ГОСПОД не пази града, напразно бди стражата.

2 Безполезно е за вас да ставате рано, да стоите до късно, да ядете хляб на тежък труд, толкова Той дава на възлюбения Си и в сън.

3 Ето, наследство от ГОСПОДА са синовете и награда от Него е плодът на утробата.

4 Както са стрелите в ръката на силния, така са и синовете на младостта.

5 Блажен човекът, който е напълнил колчана си с тях! Те няма да се посрамят, когато говорят с враговете си в портата.

Continuar Lendo