Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 128

1 (По слав. 127) Песен на изкачванията. Блажен всеки, който се бои от ГОСПОДА, който ходи в Неговите пътища!

2 Ще ядеш от труда на ръцете си, ще бъдеш блажен и ще ти бъде добре.

3 Жена ти ще бъде като плодоносна лоза вътре в дома ти, синовете ти — като млади маслини около трапезата ти.

4 Ето, така ще се благослови човекът, който се бои от ГОСПОДА.

5 ГОСПОД да те благослови от Сион и да гледаш добруването на Ерусалим през всичките дни на живота си,

6 да видиш синове от синовете си! Мир на Израил!

Continuar Lendo