Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 129

1 (По слав. 128) Песен на изкачванията. Много пъти са воювали против мен от младостта ми досега — нека каже сега Израил —

2 много пъти са воювали против мен от младостта ми досега, но не са ми надвили.

3 Орачите ораха по гърба ми, проточиха браздите си.

4 Праведен е ГОСПОД, Той разсече въжетата на безбожните.

5 Нека се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион!

6 Нека бъдат като тревата по покривите, която изсъхва преди да порасне,

7 с която жетварят не напълва ръката си, нито онзи, който връзва снопите, напълва скута си,

8 нито минаващите казват: ГОСПОДНОТО благословение на вас! Благославяме ви в Името на ГОСПОДА!

Continuar Lendo