Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 13

1 (По слав. 12) За първия певец. Псалм на Давид. Докога, ГОСПОДИ? Навеки ли ще ме забравиш? Докога ще криеш лицето Си от мен?

2 Докога ще имам грижи в душата си, скръб в сърцето си всеки ден? Докога врагът ми ще се издига над мен?

3 Погледни и ме послушай, ГОСПОДИ, Боже мой, просветли очите ми, да не заспя в смъртта.

4 Да не каже врагът ми: Надвих го! — и да ликуват притеснителите ми, когато се поклатя.

5 Но аз се уповах на Твоята милост, сърцето ми ще ликува в Твоето спасение.

6 Ще пея на ГОСПОДА, защото се отнесе благо с мен.

Continuar Lendo