Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 132

1 (По слав. 131) Песен на изкачванията. Спомни си, ГОСПОДИ, на Давид всичките му усилия:

2 как се закле на ГОСПОДА и обеща на Силния Яковов:

3 Наистина няма да вляза в шатрата на дома си, няма да се кача на постелката на леглото си,

4 няма да дам сън на очите си, нито дрямка на клепачите си,

5 докато не намеря място за ГОСПОДА, обиталища за Силния Яковов!

6 Ето, ние чухме за него в Ефрата, намерихме го в полетата на Яар.

7 Нека влезем в Неговите обиталища, нека се поклоним при подножието на краката Му!

8 Стани, ГОСПОДИ, и влез в покоя Си — Ти и ковчегът на Твоята сила!

9 Нека свещениците Ти бъдат облечени с правда и светиите Ти нека ликуват!

10 Заради слугата Си Давид не отхвърляй лицето на помазаника Си!

11 ГОСПОД се закле на Давид в истина и няма да се отвърне от нея: Ще поставя на престола ти от плода на тялото ти.

12 Ако синовете ти пазят завета Ми и свидетелствата Ми, които ще ги науча, и техните синове ще седят на престола ти навеки.

13 Защото ГОСПОД избра Сион, пожела го за Свое обиталище:

14 Това е Моят покой навеки, тук ще обитавам, защото го пожелах.

15 Ще благословя изобилно храната му, ще наситя бедните му с хляб.

16 Ще облека и свещениците му в спасение и светиите му ще ликуват.

17 Там ще направя да изникне рог на Давид; приготвил съм светилник за помазаника Си.

18 Враговете му ще облека с позор, а на него ще блести короната му.

Continuar Lendo