Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 136

1 (По слав. 135) Славете ГОСПОДА, защото е благ — защото милостта Му е вечна!

2 Славете Бога на боговете — защото милостта Му е вечна!

3 Славете Господа на господарите — защото милостта Му е вечна!

4 Който единствен върши велики чудеса — защото милостта Му е вечна!

5 Който с мъдрост направи небесата — защото милостта Му е вечна!

6 Който простря земята върху водите — защото милостта Му е вечна!

7 Който направи големи светила — защото милостта Му е вечна —

8 слънцето, за да владее денем — защото милостта Му е вечна —

9 луната и звездите, за да владеят нощем — защото милостта Му е вечна!

10 Който порази египтяните в първородните им — защото милостта Му е вечна!

11 И изведе Израил отсред тях — защото милостта Му е вечна —

12 със силна ръка и с издигната мишца — защото милостта Му е вечна!

13 Който раздели Червено море на две части — защото милостта Му е вечна —

14 и преведе Израил сред него — защото милостта Му е вечна —

15 а фараона и войската му хвърли в Червено море — защото милостта Му е вечна!

16 Който преведе народа Си през пустинята — защото милостта Му е вечна!

17 Който разби велики царе — защото милостта Му е вечна —

18 и изби прочути царе — защото милостта Му е вечна —

19 аморейския цар Сион — защото милостта Му е вечна —

20 и васанския цар Ог — защото милостта Му е вечна!

21 И даде земята им за наследство — защото милостта Му е вечна —

22 за наследство на слугата Си Израил — защото милостта Му е вечна!

23 Който си спомни за нас в унижението ни — защото милостта Му е вечна —

24 и ни избави от притеснителите ни — защото милостта Му е вечна!

25 Който дава храна на всяко създание — защото милостта Му е вечна!

26 Славете небесния Бог — защото милостта Му е вечна!

Continuar Lendo