Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 140

1 (По слав. 139) За първия певец. Псалм на Давид. Избави ме, ГОСПОДИ, от зли хора, опази ме от насилници,

2 които замислят зло в сърцата си и всеки ден предизвикват войни.

3 Изострят езика си като змия; под устните им има аспидова отрова. (Села.)

4 Запази ме, ГОСПОДИ, от ръцете на безбожните, опази ме от насилници, които намислиха да спънат стъпките ми.

5 Надменните скриха за мен примка и въжета, разпростряха мрежа край пътя, поставиха клопки за мен. (Села.)

6 Казах на ГОСПОДА: Ти си моят Бог; чуй, ГОСПОДИ, гласа на молбите ми!

7 БОЖЕ, Господи, сило на моето спасение, Ти си покрил главата ми в деня на битката.

8 Не удовлетворявай, ГОСПОДИ, желанията на безбожния; не оставяй да успе�� неговият план, за да се възвишат! (Села.)

9 А главите на онези, които ме заобикалят — нека злото на устните им ги покрие!

10 Нека паднат върху тях горящи въглища, нека бъдат хвърлени в огъня, в дълбоки ями, за да не станат вече.

11 Нека не се утвърди клеветник в земята, нека зло преследва насилника, докато го постигне.

12 Зная, че ГОСПОД ще отдаде правосъдието на угнетените и правото на сиромасите.

13 Наистина праведните ще славят Името Ти, праведните ще обитават в Твоето присъствие!

Continuar Lendo