Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 143

1 (По слав. 142) Псалм на Давид. Чуй, молитвата ми, ГОСПОДИ, дай ухо на молбите ми! Отговори ми според верността Си и според правдата Си.

2 И не влизай в съд със слугата Си, защото няма да се оправдае пред Теб нито един жив човек.

3 Защото врагът преследва душата ми, стъпка до земята живота ми, направи ме да живея в тъмни места, като мъртвите от древността.

4 Затова духът ми е отпаднал вътре в мен, сърцето ми е ужасено вътре в мен.

5 Спомням си дните на древността, размишлявам за всичките Твои дела, размислям за творението на ръцете Ти.

6 Простирам ръцете си към Теб, душата ми жадува за Теб като изнурена земя. (Села.)

7 Послушай ме бързо, ГОСПОДИ, духът ми отпада! Не скривай лицето Си от мен, за да не стана като онези, които слизат в рова.

8 Дай ми да чуя рано милостта Ти, защото на Теб се уповавам; покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Теб издигам душата си.

9 Избави ме, ГОСПОДИ, от враговете ми — към Теб прибягвам.

10 Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си моят Бог. Нека Твоят благ Дух ме води по равна земя!

11 ГОСПОДИ, съживи ме заради Името Си! Според правдата Си изведи душата ми от бедствие!

12 И според милостта Си отсечи враговете ми и погуби всички, които враждуват против душата ми, защото аз съм Твой слуга.

Continuar Lendo