Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 147

1 (По слав. 146) Алилуя! Да, добро е да пеем псалми на нашия Бог. Да, хвалебната песен е хубава и приятна.

2 ГОСПОД съгражда Ерусалим, събира израилевите изгнаници.

3 Изцелява съкрушените по сърце и превързва раните им.

4 Изброява множеството на звездите, нарича ги всички по име.

5 Велик е нашият Господ и с голяма мощ, разумът Му е неизмерим.

6 ГОСПОД издига смирените, а безбожните унижава до земята.

7 Пейте на ГОСПОДА с благодарение, пейте псалми с арфа на нашия Бог,

8 който покрива небесата с облаци, приготвя дъжд за земята, прави да расте трева по планините,

9 който дава храна на животните и на гарванчетата, които пискат към Него.

10 Той не се наслаждава в силата на коня, не благоволява в краката на мъжа.

11 ГОСПОД благоволява в онези, които Му се боят, в онези, които се надяват на Неговата милост.

12 Слави ГОСПОДА, Ерусалиме! Хвали своя Бог, Сионе!

13 Защото Той укрепи резетата на портите ти, благослови децата ти сред теб.

14 Установява мир в пределите ти, насища те с най-добрата пшеница.

15 Изпраща заповедта Си на земята; словото Му тича много бързо.

16 Дава сняг като вълна, разпръсва сланата като пепел,

17 хвърля леда Си като отломъци — кой ще устои пред Неговия мраз?

18 Изпраща словото Си и ги разтопява, прави вятъра Си да духа и водите текат.

19 Възвестява словото Си на Яков, наредбите Си и присъдите Си — на Израил.

20 Не е постъпил така с никой друг народ и те не са познали присъдите Му. Алилуя!

Continuar Lendo