Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 149

1 (По слав. 148) Алилуя! Пейте на ГОСПОДА нова песен, хвалението Му — в събранието на светиите.

2 Нека се весели Израил за Създателя си, нека се радват синовете на Сион за Царя си.

3 Нека хвалят Името Му с хорћ, нека Му пеят псалми с тъпанче и арфа!

4 Защото ГОСПОД благоволява в народа Си, ще украси смирените със спасение.

5 Светиите ще тържествуват в слава, ще се радват на леглата си!

6 Славословия на Бога ще бъдат в устата им и двуостър меч — в ръката им,

7 за да извършат възмездие над народите и наказание над племената,

8 за да вържат царете им с вериги и благородните им — с железни окови,

9 за да извършат над тях написания съд. Тази чест принадлежи на всички Негови светии! Алилуя!

Continuar Lendo