Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 150

1 (По слав. 149) Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му! Хвалете Го в твърдта на силата Му!

2 Хвалете Го за мощните Му дела! Хвалете Го според превъзходното Му величие!

3 Хвалете Го със звук на тръба! Хвалете Го с арфа и лира!

4 Хвалете Го с тимпанче и хорћ! Хвалете Го със струнни инструменти и флейти!

5 Хвалете Го със звучни кимвали! Хвалете Го с кънтящи кимвали!

6 Всичко, което диша, нека хвали ГОСПОДА! Алилуя!

Continuar Lendo