Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 19

1 (По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му.

2 Ден на ден блика слово и нощ на нощ изявява знание —

3 без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.

4 Вестта им е излязла по цялата земя и думите им — до краищата на вселената. В тях е поставил шатър за слънцето;

5 то като младоженец излиза от стаята си, като силен мъж се радва да тича във пътя.

6 Излиза от края на небесата и обикаля до краищата им, и от топлината му нищо не се скрива.

7 Законът на ГОСПОДА е съвършен, освежава душата; свидетелството на ГОСПОДА е вярно, прави невежия мъдър;

8 наредбите на ГОСПОДА са прави, веселят сърцето; заповедта на ГОСПОДА е светла, просветлява очите;

9 страхът от ГОСПОДА е чист, пребъдва вечно; присъдите на ГОСПОДА са истинни и всички до една справедливи.

10 Желателни са повече от злато, от изобилие от чисто злато; и по-сладки са от мед и от капките на медена пита.

11 Освен това слугата Ти се предупреждава чрез тях; в пазенето им има голяма награда.

12 Кой осъзнава прегрешения? Очисти ме от тайните грехове.

13 Също и от греховете на гордостта предпази слугата Си — да не ме владеят. Тогава ще бъда безукорен и ще бъда чист от голямо престъпление.

14 Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат угодни пред Теб, ГОСПОДИ, канара моя и мой Изкупител!

Continuar Lendo