Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 2

1 Защо се разяряват езичниците и народите замислят суета?

2 Земните царе застават и управниците се съветват заедно против ГОСПОДА и против Неговия Помазаник,

3 и казват: Нека разкъсаме връзките Им и въжетата Им нека отхвърлим от себе си!

4 Този, който седи в небесата, ще се смее, Господ ще им се подиграе.

5 Тогава ще им говори в гнева Си и ще ги ужаси в яростта Си.

6 Ще каже: Я Аз помазах Своя Цар на Сион, светия Си хълм!

7 Аз ще възвестя наредбата на ГОСПОДА. Той Ми каза: Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.

8 Поискай от Мен и Аз ще Ти дам за наследство народите, и за притежание — земните краища.

9 Ще ги управляваш с желязна тояга, ще ги строшиш като грънчарски съд.

10 Затова сега, вразумете се, царе, поучете се, земни съдии.

11 Слугувайте на ГОСПОДА със страх и радвайте се с трепет.

12 Целувайте Сина, за да не се разгневи и да погинете на пътя, когато след малко пламне Неговият гняв. Блажени всички, които се уповават на Него.

Continuar Lendo