Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 20

1 (По слав. 19) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОД да те послуша в ден на скръб! Името на Бога на Яков да те постави нависоко!

2 Да ти изпрати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион!

3 Да си спомни всички твои хлебни приноси и да приеме всеизгарянето ти! (Села.)

4 Да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всички твои намерения!

5 В спасението Ти ще се зарадваме и в Името на своя Бог ще развеем знаме. ГОСПОД да изпълни всички твои молби!

6 Сега зная, че ГОСПОД избавя помазаника Си; ще го послуша от светите Си небеса със спасителната сила на десницата Си.

7 Едни споменават колесници, а други — коне; но ние ще споменем Името на ГОСПОДА, своя Бог.

8 Те са свалени и паднали, а ние стоим и сме прави.

9 Спаси, ГОСПОДИ! Нека ни послуша Царят в деня, когато Го призовем .

Continuar Lendo