Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 23

1 (По слав. 22) Псалм на Давид. ГОСПОД е пастир мой, няма да бъда в лишение.

2 На зелени пасища ме разполага, при тихи води ме завежда.

3 Освежава душата ми, води ме в пътеки на правда заради Името Си.

4 Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.

5 Приготвяш трапеза пред мен пред лицето на враговете ми, помазваш с миро главата ми, чашата ми прелива.

6 Само благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома ГОСПОДЕН.

Continuar Lendo