Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 28

1 (По слав. 27) Псалм на Давид. Към Теб викам, ГОСПОДИ, канара моя. Не се отвръщай от мен с мълчание, да не би, като мълчиш към мен, да стана като слизащите в рова!

2 Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Теб, когато вдигам ръцете си към Твоя свят девир.

3 Не ме завличай със безбожните и с онези, които вършат грях, които говорят мир с ближните си, а в сърцата им е зло.

4 Въздай им според делото им и според злото на постъпките им. Според делата на ръцете им им дай; каквото заслужават, отплати им!

5 Понеже не зачитат делата на ГОСПОДА, нито делото на ръцете Му, Той ще ги събори и няма да ги съгради.

6 Благословен да е ГОСПОД, защото чу гласа на молбите ми!

7 ГОСПОД е сила моя и щит мой. На Него се упова сърцето ми и ми се помогна, затова сърцето ми ликува и ще Го прославя с песента си.

8 ГОСПОД е тяхната сила, Той е спасителната крепост на помазаника Си.

9 Избави народа Си и благослови наследството Си, паси и носи ги до века!

Continuar Lendo