Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 29

1 (По слав. 28) Псалм на Давид. Отдайте на ГОСПОДА, вие, синове на могъщите, отдайте на ГОСПОДА слава и сила!

2 Отдайте на ГОСПОДА славата на Името Му, поклонете се на ГОСПОДА в свято великолепие!

3 Гласът на ГОСПОДА е над водите, Бог на славата гърми, ГОСПОД е над много води.

4 Гласът на ГОСПОДА е мощен, гласът на ГОСПОДА е величествен.

5 Гласът на ГОСПОДА строшава кедри, да, ГОСПОД строшава ливанските кедри.

6 Прави ги да скачат като теле, Ливан и Сирион — като младо диво говедо.

7 Гласът на ГОСПОДА разцепва огнени пламъци.

8 Гласът на ГОСПОДА разтърсва пустинята, ГОСПОД разтърсва пустинята Кадис.

9 Гласът на ГОСПОДА прави да раждат кошутите и оголва дъбравите, и в храма Му всеки възвестява: Слава!

10 ГОСПОД седи над потопа, ГОСПОД седи като Цар до века.

11 ГОСПОД нека даде сила на народа Си, ГОСПОД нека благослови народа Си с мир!

Continuar Lendo