Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 30

1 (По слав. 29) Псалм. Песен при освещението на дома. Псалм на Давид. Ще те превъзнасям, ГОСПОДИ, защото Ти си ме избавил, и не си оставил да тържествуват над мен враговете ми.

2 ГОСПОДИ, Боже мой, към Теб извиках и Ти ме изцели.

3 ГОСПОДИ, Ти си извел душата ми от Шеол; опазил си ме жив, за да не сляза в рова.

4 Пейте псалми на ГОСПОДА, вие, Негови светии, и възхвалявайте паметта на Неговата святост!

5 Защото гневът Му е за миг, а благоволението Му е за живот; вечер пренощува плач, а сутринта е радост.

6 А в благополучието си аз казвах: Няма да се поклатя до века!

7 ГОСПОДИ, с благоволението Си Ти беше укрепил планината ми. Ти скри лицето Си и аз се ужасих.

8 Към Теб, ГОСПОДИ, извиках и на Господа се помолих:

9 Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова? Прахът ще Те слави ли? Ще възвестява ли Твоята истина?

10 Послушай, ГОСПОДИ, и се смили над мен; ГОСПОДИ, бъди ми помощник!

11 Обърнал си плача ми в радост за мен; съблякъл си ми вретището и си ме препасал с радост,

12 за да Те възпява душата ми и да не млъква. ГОСПОДИ, мой Боже, вечно ще Те славя!

Continuar Lendo