Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 31

1 (По слав. 30) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, на Теб се уповавам, нека не се посрамя до века; спаси ме в правдата Си!

2 Приклони към мен ухото Си, избави ме бързо; бъди ми канара на прибежище, дом укрепен, за да ме спасиш!

3 Защото Ти си моя канара и моя крепост и заради Името Си води ме и ме направлявай.

4 Извади ме от мрежата, която ми поставиха скрито, защото Ти си ми защита.

5 В Твоята ръка поверявам духа си; Ти си ме изкупил, ГОСПОДИ, Боже на истината!

6 Намразих онези, които се държат за суетните идоли, а аз се уповавам на ГОСПОДА.

7 Ще се веселя и ще се радвам в Твоята милост, защото Ти видя неволята ми, позна притесненията на душата ми;

8 и не ме предаде в ръката на врага, постави краката ми на широко място.

9 Бъди милостив към мен, ГОСПОДИ, защото съм в беда, от скръб чезне окото ми, душата ми, и тялото ми.

10 Защото животът ми се топи в тъга и годините ми — в стенание; поради беззаконието ми отпадна силата ми и костите ми чезнат.

11 Станах за укор на всичките си притеснители и особено на ближните си, и за ужас на познатите си; които ме видят на улиците, бягат от мен.

12 Забравен съм като мъртвец, вън от сърцата; станах като счупен съд.

13 Защото чувам злословието на мнозина, ужас отвред, докато се наговарят против мен, намислят да отнемат живота ми.

14 Но аз, ГОСПОДИ, на Теб се уповах, казах: Ти си мой Бог!

15 В Твоята ръка са времената ми; избави ме от ръката на враговете ми и от онези, които ме преследват!

16 Нека лицето Ти осияе над слугата Ти, спаси ме в милостта Си!

17 ГОСПОДИ, да не се посрамя, защото Теб призовах! Нека се посрамят безбожните, нека онемеят в Шеол!

18 Нека млъкнат лъжливите устни, които с гордост и презрение говорят нагло против праведния!

19 Колко голяма е добрината Ти, която си запазил за онези, които Ти се боят, която оказваш на онези, които се уповават на Теб, пред човешките синове!

20 Ще ги скриеш под покрова на присъствието Си от човешките кроежи; ще ги пазиш тайно в шатър от препирането на езици.

21 Благословен да е ГОСПОД, защото чудно ми оказа милостта Си в укрепен град.

22 А аз в уплахата си казах: Отхвърлен съм отпред очите Ти! Но Ти послуша гласа на молбите ми, когато извиках към Теб.

23 Възлюбете ГОСПОДА, всички Негови светии! ГОСПОД запазва верните, а отплаща изобилно на онзи, който се държи гордо.

24 Дерзайте и нека сърцето ви се укрепи, всички вие, които се надявате на ГОСПОДА!

Continuar Lendo