Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 32

1 (По слав. 31) Псалм на Давид. Маскил. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит!

2 Блажен човекът, на когото ГОСПОД не счита беззаконие, и в чийто дух няма измама.

3 Когато мълчах, се разложиха костите ми от стенанието ми цял ден.

4 Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мен, жизнените ми сокове се обърнаха на лятна суша. (Села.)

5 Изявих Ти греха си и вината си не скрих. Казах: Ще изповядам престъпленията си на ГОСПОДА. И Ти прости вината на греха ми. (Села.)

6 Затова нека Ти се моли всеки праведен на време, когато можеш да бъдеш намерен. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него.

7 Ти си ми убежище, Ти ме пазиш от беда, с песни на спасение ме обкръжаваш. (Села.)

8 Аз ще те наставя и ще те науча за пътя, по който трябва да вървиш, ще те съветвам, над теб ще бъде окото Ми.

9 Не бъдете като кон или като муле, без разум, чиито челюсти трябва да се държат с оглавник и юзда, иначе не се приближават към теб.

10 Много ще бъдат мъките на безбожния, а който се уповава на ГОСПОДА, милост ще го обкръжи.

11 Радвайте се в ГОСПОДА и се веселете, вие праведни, и ликувайте, всички вие с право сърце!

Continuar Lendo