Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 34

1 (По слав. 33) Псалм на Давид, когато се престори на луд пред Авимелех, който го изгони, и той си отиде. Ще благославям ГОСПОДА по всяко време, прославата Му ще бъде винаги в устата ми.

2 Душата ми ще се хвали в ГОСПОДА; смирените ще чуят и ще се зарадват.

3 Величайте ГОСПОДА с мен и нека заедно възвишаваме Името Му.

4 Потърсих ГОСПОДА и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави.

5 Погледнаха към Него и засияха, и лицата им не се посрамиха.

6 Този сиромах извика и ГОСПОД чу, и от всичките му скърби го избави.

7 Ангелът ГОСПОДЕН обгражда от всички страни онези, които Му се боят, и ги избавя.

8 Вкусете и вижте, че ГОСПОД е благ; блажен човекът, който се уповава на Него!

9 Бойте се от ГОСПОДА, вие, Негови светии, защото за онези, които Му се боят, няма лишение.

10 Лъвчета търпят нужда и глад, но онези, които търсят ГОСПОДА, няма да бъдат лишени от никое добро.

11 Елате, вие, синове, послушайте ме; на страх от ГОСПОДА ще ви науча.

12 Кой е човекът, който желае живот и обича дълги дни, за да види добро?

13 Пазй езика си от зло и устните си от лъжливо говорене.

14 Отклонявай се от злото и върши добро, търси мира и го следвай!

15 Очите на ГОСПОДА са към праведните и ушите Му — към техния вик.

16 Лицето на ГОСПОДА е против онези, които вършат зло, за да отсече спомена им от земята.

17 Праведните викат и ГОСПОД чува, и от всичките им беди ги избавя.

18 ГОСПОД е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените по дух.

19 Много са неволите на праведния, но от всички тях ГОСПОД го избавя.

20 Той пази всичките му кости, нито една от тях няма да се строши.

21 Злото ще убие безбожния и които мразят праведния, ще бъдат осъдени.

22 ГОСПОД изкупва душата на слугите Си; и от онези, които се уповават на Него, никой няма да бъде осъден.

Continuar Lendo