Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 35

1 (По слав. 34) Псалм на Давид. Борй се, ГОСПОДИ, с онези, които се борят със мен; бий се против онези, които се бият против мен!

2 Вземи щит и броня и стани ми на помощ!

3 Извади и копие и затвори пътя срещу преследвачите ми; кажи на душата ми: Аз съм твоето спасение!

4 Нека се посрамят и опозорят онези, които търсят живота ми; нека се върнат назад и бъдат посрамени онези, които замислят зло против мен!

5 Нека бъдат като плява пред вятъра и да ги гони Ангелът ГОСПОДЕН!

6 Нека пътят им бъде тъмен и хлъзгав и да ги преследва Ангелът ГОСПОДЕН!

7 Защото без причина скриха за мен мрежата си в яма, без причина копаха ров за душата ми.

8 Нека гибел неочаквано го връхлети и мрежата му, която скри, да улови самия него; нека падне в гибел!

9 А моята душа ще ликува в ГОСПОДА, ще се радва в спасението Му.

10 Всичките ми кости ще кажат: ГОСПОДИ, кой е като Теб, който избавяш сиромаха от по-силния от него, сиромаха и бедния — от грабителя му?

11 Неправедни свидетели стават, питат ме за неща, които не зная.

12 Отплащат ми зло за добро, за да осиротее душата ми.

13 А когато те боледуваха, аз се обличах във вретище, смирявах с пост душата си и молитвата ми се връщаше в пазвата ми.

14 Отнасях се като с приятел и брат, навеждах се скърбейки, като някой, който жалее за майка си.

15 Но те се зарадваха на препъването ми и се събраха — побойници, които не познавах, се събраха против мен; разкъсаха ме, без да спрат.

16 Като безбожни присмехулници на пиршество скърцаха със зъби против мен.

17 Господи, докога ще гледаш? Избави душата ми от техните опустошения, едничката ми душа — от лъвовете.

18 Ще Те прославя в голямото събрание, ще Те хваля сред многоброен народ.

19 Да не тържествуват над мен онези, които без причина са ми врагове; нито с очи да намигат онези, които без повод ме мразят.

20 Защото не говорят за мир, а против тихите на земята измислят лъжливи думи.

21 Отварят против мен устата си и казват: Охо, охо, очите ни видяха!

22 ГОСПОДИ, Ти видя, не мълчи! Господи, не бъди далеч от мен!

23 Стани и събуди се за правото ми; за делото ми, Боже мой и Господи мой!

24 Съди ме според правдата Си, ГОСПОДИ, Боже мой, и нека не ликуват над мен!

25 Нека не кажат в сърцето си: Охо, желанието ни се сбъдна! Нека не кажат: Погълнахме го!

26 Нека се посрамят и заедно се унижат онези, които се радват на нещастието ми! Нека се облекат със срам и позор онези, които се големеят против мен!

27 Нека ликуват и се радват онези, които желаят правдата ми, и винаги да казват: Нека ГОСПОД се възвеличи, който желае мира на слугата Си!

28 И езикът ми ще шепне за Твоята правда и за Твоята хвала всеки ден.

Continuar Lendo