Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 38

1 (По слав. 37) Псалм на Давид. За възпоменание. ГОСПОДИ, не ме обвинявай в негодуванието Си и не ме наказвай в яростта Си!

2 Защото стрелите Ти се забиха в мен и ръката Ти тежи върху мен.

3 Няма здраво място в плътта ми поради Твоя гняв; няма мир в костите ми поради моя грях.

4 Защото беззаконията ми надвишиха главата ми, като тежко бреме много ми натежаха.

5 Смърдят, гноясват раните ми заради безумието ми.

6 Превит съм и съвсем се прегърбих, цял ден ходя скърбейки.

7 Защото слабините ми са пълни с огън и в плътта ми няма здраво място.

8 Отпаднал съм и съвсем съкрушен; рева от стона на сърцето си.

9 Господи, пред Теб е цялото ми желание и въздишането ми не е скрито от Теб.

10 Сърцето ми тупти, силата ми ме остави, а светлината на очите ми — и тя не е у мен.

11 Любимите ми и приятелите ми странят от раната ми и роднините ми стоят надалеч.

12 И онези, които търсят живота ми, залагат примки, онези, които търсят злото ми, говорят за унищожение и цял ден замислят измама.

13 Но аз съм като глух, не чувам, и като ням, който не отваря устата си.

14 Да, аз съм като човек, който не чува, и в чиито уста няма оправдание.

15 Защото на Теб се надявам, ГОСПОДИ, Ти ще отговориш, Господи Боже мой.

16 Понеже казах: Да не тържествуват над мен! При подхлъзването на крака ми се големеят против мен.

17 Защото съм близо до падане и болката ми е постоянно пред мен.

18 Понеже признавам беззаконието си, наскърбен съм заради греха си.

19 Но враговете ми са живи и многобройни и много са онези, които ме мразят без причина.

20 И онези, които отплащат зло за добро, ми се противят, понеже следвам доброто.

21 Не ме оставяй, ГОСПОДИ! Боже мой, от мен не се отдалечавай!

22 Побързай да ми помогнеш, Господи, спасение мое!

Continuar Lendo