Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 46

1 (По слав. 45) За първия певец. Псалм на Кореевите синове. По аламот. Песен. Бог ни е убежище и сила, винаги готова помощ във беди,

2 затова няма да се уплашим дори и да се поклати земята, дори и планините да паднат в морето,

3 дори да бучат и да се вълнуват водите му, дори да се тресат планините от надигането му! (Села.)

4 Една река — потоците й ще веселят Божия град, святото място на обиталищата на Всевишния.

5 Бог е сред него — няма да се поклати; ще му помогне Бог на зазоряване.

6 Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата; Той издаде гласа Си — земята се разтопи.

7 ГОСПОД на Войнствата е с нас, Богът на Яков е нашата висока кула. (Села.)

8 Елате, вижте делата на ГОСПОДА, който е нанесъл опустошения на земята!

9 Прави да престанат войните до края на земята, счупва лък и строшава копие, изгаря с огън колесници.

10 Млъкнете и разберете, че Аз съм Бог — ще се възвиша между народите, ще се възвиша на земята.

11 ГОСПОД на Войнствата е с нас, Богът на Яков е нашата висока кула. (Села.)

Continuar Lendo