Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 48

1 (По слав. 47) Песен. Псалм на Кореевите синове. Велик е ГОСПОД и всеславен в града на нашия Бог, светия Му хълм.

2 Красиво се издига; радост на цялата земя е хълмът Сион на северните страни, градът на великия Цар.

3 В дворците му Бог е познат като висока кула.

4 Защото, ето, царете се събраха; заедно преминаха.

5 Те видяха и се смаяха, смутиха се, побягнаха.

6 Трепет ги обзе там, болки като на родилка.

7 С източния вятър разбиваш тарсийските кораби.

8 Както бяхме чули, така и видяхме в града на ГОСПОДА на Войнствата, в града на нашия Бог. Бог ще го утвърди до века. (Села.)

9 Размишлявахме, Боже, за Твоята милост сред храма Ти.

10 Каквото е Името Ти, Боже, такава е и славата Ти до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда.

11 Нека се весели хълмът Сион, нека се радват дъщерите на Юда заради Твоите присъди!

12 Обиколете Сион и го обходете, пребройте кулите му,

13 обърнете внимание на укрепленията му, разгледайте дворците му, за да разказвате на следващото поколение.

14 Защото този Бог е нашият Бог за вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт.

Continuar Lendo