Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 5

1 За първия певец. На флейти. Псалм на Давид. Послушай думите ми, ГОСПОДИ, обърни внимание на стона ми!

2 Вслушай се в гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой, защото на Теб се моля.

3 ГОСПОДИ, в зори ще чуеш гласа ми, в зори ще заставам пред Теб и ще чакам.

4 Защото Ти не си Бог, който се радва на безбожието, никой зъл не живее със Теб.

5 Горделивите няма да устоят пред очите Ти, Ти мразиш всички, които вършат грях.

6 Ще погубиш онези, които говорят лъжа. ГОСПОД се гнуси от човек кръвожаден и измамен.

7 Аз обаче с Твоята изобилна милост ще вляза в дома Ти, със страхопочитание към Теб ще се поклоня към светия Ти храм.

8 ГОСПОДИ, води ме в правдата Си заради враговете ми, изравни пред мене Своя път.

9 Защото нищо сигурно няма в устата им, сърцето им е лукавство, гроб отворен е гърлото им, с езика си ласкаят.

10 Осъди ги, Боже! Нека паднат заради кроежите си! Изхвърли ги заради множеството на престъпленията им, защото са се разбунтували против Теб.

11 Но нека се радват всички, които се уповават на Теб, нека пеят от радост до века, защото Ти ги закриляш, и нека ликуват в Теб онези, които обичат Твоето Име.

12 Защото праведния ще благословиш Ти, ГОСПОДИ, ще го обградиш с благоволение като със щит.

Continuar Lendo