Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 50

1 (По слав. 49) Псалм на Асаф. ГОСПОД Бог Всемогъщ е говорил и призовал земята от изгряването на слънцето до залязването му.

2 От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.

3 Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; пред Него — огън пояждащ и около Него — силна буря.

4 Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди народа Си:

5 Съберете при Мен светиите Ми, които направиха с Мен завет чрез жертва.

6 И небесата известяват правдата Му, защото Бог, Той е съдия. (Села.)

7 Слушай, народе Мой, и ще говоря, Израилю, и ще свидетелствам против теб: Бог, твоят Бог съм Аз.

8 Не за жертвите ти те укорявам, и всеизгарянията ти са постоянно пред Мен.

9 Няма да взема юнец от дома ти, нито козли от стадата ти,

10 защото мои са всички горски животни и добитъкът по хиляди хълмове.

11 Познавам всичките планински птици и известни са Ми полските животни.

12 Ако огладнеех, не бих казал на теб, защото Мой е светът и всичко, което го изпълва.

13 Ще ям ли Аз месо на бикове и ще пия ли кръв на козли?

14 Принеси на Бога жертва на благодарност и изпълни обещанията си пред Всевишния.

15 И призови Ме в ден на скръб, Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.

16 А на безбожния казва Бог: Какво право имаш ти да говориш за Моите наредби и да вземаш в устата си Моя завет?

17 Защото ти мразиш наставление и хвърляш зад себе си Моите думи.

18 Когато видиш крадец, тичаш заедно с него и имаш дял с прелюбодейците.

19 Предаваш устата си на зло и езикът ти сплита коварство.

20 Седиш и говориш против брат си, клеветиш сина на майка си.

21 Ти направи това, а Аз премълчах, и ти помисли, че Аз съм съвсем като теб. Но Аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти.

22 Да! Помислете за това, вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам и да няма кой да ви избави.

23 Всеки, който принася жертва на благодарност, Ме прославя; и на онзи, който слага в ред пътя си, ще покажа Божието спасение.

Continuar Lendo