Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 53

1 (По слав. 52) За първия певец. По Махалат. Маскил на Давид. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог! Поквариха се и извършиха отвратително беззаконие; няма никой, който да върши добро.

2 Бог погледна от небето над човешките синове, за да види има ли някой да е разумен и да търси Бога.

3 Всички се отклониха, заедно се поквариха; няма никой, който да върши добро, няма ни един.

4 Нямат ли разум тези, които вършат грях, които изпояждат народа Ми, като че хляб ядат, и не призовават Бога?

5 Тогава ги нападна голям ужас, без да има ужас; защото Бог разпръсна костите на онзи, който разполага стан против теб; ти си ги посрамил, защото Бог ги е отхвърлил.

6 О, дано да дойде спасението на Израил от Сион! Когато Бог върне народа Си от плен, ще ликува Яков, ще се развесели Израил.

Continuar Lendo