Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 66

1 (По слав. 65) За първия певец. Песен. Псалм. Възкликнете към Бога, цяла земя!

2 Възпейте славата на Името Му, направете славна възхвалата Му!

3 Кажете на Бога: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила враговете Ти ще Ти се покорят лицемерно.

4 Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, ще възпява Името Ти. (Села.)

5 Елате и вижте великите Божии дела — страшен е в делата Си към човешките синове.

6 Той превърна морето в суша, те преминаха пеша през реката — там се развеселихме в Него.

7 Той владее с мощта Си до века, очите Му наблюдават народите — бунтовниците да не се издигат. (Села.)

8 Благославяйте нашия Бог, вие, народи, и направете да се чуе гласът на възхвалата Му —

9 Той, който съхранява душата ни в живот и не оставя да се поклатят краката ни.

10 Защото Ти, Боже, си ни изпитал, пречистил си ни, както се пречиства сребро.

11 Довел си ни в мрежата, сложил си тежък товар на хълбоците ни,

12 направил си хора да яздят на главите ни. Преминахме през огън и вода, но Ти ни изведе в изобилие.

13 Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, ще Ти изпълня обещанията си,

14 които устните ми произнесоха и устата ми изговориха, когато бях в беда.

15 Ще Ти принеса всеизгаряния от угоени животни с благоуханието на овни, ще принеса говеда и козли. (Села.)

16 Елате и слушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще разкажа какво е сторил за душата ми.

17 Към Него извиках с устата си и езикът ми Го възвиси.

18 Ако в сърцето си зачитах нечестието, Господ не би послушал.

19 Но Бог наистина послуша, обърна внимание на гласа на молитвата ми.

20 Благословен да е Бог, който не отхвърли молитвата ми и не оттегли от мен милостта Си!

Continuar Lendo