Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 67

1 (По слав. 66) За първия певец. На струнни инструменти. Псалм. Песен. Бог да бъде милостив към нас и да ни благослови, да възсияе с лицето Си над нас, (Села.)

2 за да се познае на земята Твоят път, Твоето спасение — сред всичките народи!

3 Да Те възпяват народите, Боже, да Те възпяват всичките народи!

4 Да се радват и ликуват племената, защото ще съдиш в правота народите и ще управляваш племената на земята. (Села).

5 Да Те възпяват народите, Боже, да Те възпяват всичките народи!

6 Земята дава плода си, Бог, нашият Бог, ще ни благослови.

7 Бог ще ни благослови и ще се боят от Него всички земни краища.

Continuar Lendo