Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 68

1 (По слав. 47) За първия певец. Псалм на Давид. Песен. Да стане Бог, да се разпръснат враговете Му; да бягат пред лицето Му онези, които Го мразят!

2 Както се издухва дим, така ще ги издухаш, както восък се топи пред огъня, така ще погинат безбожните от Божието присъствие.

3 А праведните ще се веселят, ще ликуват пред Божието присъствие и ще ликуват в радост.

4 Пейте на Бога, пейте псалми на Името Му, направете път за Онзи, който се вози през пустините — ГОСПОД е Името Му — и ликувайте пред Него!

5 Отец на сираците и съдия на вдовиците е Бог в Своето свято обиталище.

6 Бог настанява в дом самотните, извежда в изобилие затворените, а бунтовниците живеят в суха земя.

7 Боже, когато Ти излезе пред народа Си, когато Ти крачеше през пустинята, (Села.)

8 земята се потресе и небесата закапаха от Божието присъствие, разтресе се самата планина Синай от присъствието на Бога, Израилевия Бог.

9 Боже, Ти изпрати изобилен дъжд; укрепи наследството Си в слабостта му.

10 Твоите живи обитаваха в него; Ти, Боже, си се погрижил в благостта Си за бедния.

11 Господ каза слово: Вестителки на победа — голямо множество!

12 Царе на войски бягат ли, бягат, а на мястото на дома се дели плячка!

13 Ще лежите ли сред кошарите, когато крилата на гълъбицата са покрити със сребро и перата й — със жълто злато?

14 Когато Всемогъщият разпръсваше царе в тази земя, на Салмон валеше сняг.

15 Божия планина е планината Васан; планина с много върхове е планината Васан.

16 Защо гледате със завист, вие планини с много върхове, към планината, която Бог е пожелал за Свое обиталище? Да, ГОСПОД ще обитава там вечно.

17 Божиите колесници са безбройни, Господ е сред тях като в Синай, в светилището.

18 Ти възлезе нависоко, плени плен, прие в дар хора, дори непокорните, така че ГОСПОД Бог да обитава между тях.

19 Благословен да е Господ, който всеки ден носи товара ни! Бог е нашето спасение. (Села.)

20 Бог е за нас Бог на спасителни дела, и при Господ БОГ са изходните пътища от смъртта.

21 Бог ще разбие главата на враговете Си, косматото теме на онзи, който ходи в престъпленията си.

22 Господ каза: Ще ги върна от Васан, ще ги върна от морските дълбини,

23 за да изкъпеш крака си във кръв и езикът на кучетата ти да има дял от враговете ти.

24 Видяха шествията Ти, Боже, шествията на моя Бог, моя Цар, в светилището.

25 Отпред вървяха певците, след тях — свирещите с инструменти, сред девойките, биещи тъпанчета.

26 Благославяйте Бога, Господа, в събранията; вие, които сте от извора на Израил.

27 Там е Вениамин, най-малкият, техният владетел, първенците на Юда, дружината им, първенците на Завулон, първенците на Нефталим.

28 Твоят Бог е заповядал силата ти. Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас!

29 За храма Ти в Ерусалим царе ще Ти донасят дарове.

30 Смъмри зверовете на тръстиката, стадата от бикове с телетата на народите — с покорност да принесат сребърни плочи. Разпръсни народите, които се радват на война.

31 Ще дойдат големци от Египет, Етиопия бързо ще протегне ръцете си към Бога.

32 Пейте на Бога, земни царства, пейте псалми на Господа, (Села.)

33 на Него, който се носи на небето на небесата, което е от вечността, ето, Той издава гласа Си, мощен глас.

34 Признайте силата на Бога! Превъзходството Му е над Израил и в облаците — силата Му.

35 Страшен си, Боже, от светилищата Си, Израилевият Бог е, който дава сила и мощ на народа Си. Благословен да е Бог!

Continuar Lendo