Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 72

1 (По слав. 71) Псалм на Соломон. Боже, дай на царя правосъдието Си и правдата Си — на царския син,

2 за да съди Твоя народ с правда и страдащите Ти — с правосъдие.

3 Планините ще донесат мир на народа и хълмовете — мир чрез правда.

4 Той ще донесе правосъдие на страдащите на народа, ще спаси синовете на сиромасите и ще смаже потисника.

5 Ще Ти се боят, докато грее слънцето и докато свети луната, през всички поколения.

6 Той ще слезе като дъжд върху окосената ливада, като дъждове, които напояват земята.

7 В неговите дни праведният ще процъфтява и ще има изобилие от мир, докато луната престане да съществува.

8 И той ще владее от море до море, и от реката до краищата на земята.

9 Пред него ще се поклонят жителите на пустинята и враговете му ще лижат пръстта.

10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци, царете на Сава и Сева ще принесат дарове.

11 Да! Всички царе ще се поклонят пред него, всичките народи ще му служат.

12 Защото той ще избави сиромаха, когато вика, също и бедния, и безпомощния.

13 Ще се смили над слабия и сиромаха и ще спаси душите на сиромасите.

14 Ще изкупи душата им от гнет и насилие и кръвта им ще бъде скъпоценна в очите му.

15 И ще живее, и ще му се даде савското злато; и постоянно ще се издига молитва за него и цял ден ще го благославят.

16 Изобилие от жито ще има в земята, на върха на планините; плодът му ще се люлее като Ливан и жителите на града ще процъфтяват като земната трева.

17 Името му ще пребъдва вечно, името му ще пребъдва, докато е слънцето. И в Него ще се благославят, блажен ще го наричат всичките народи.

18 Благословен да е ГОСПОД Бог, Богът на Израил, който единствен върши чудеса!

19 И благословено да бъде Неговото славно Име до века! И нека цялата земя се изпълни с Неговата слава! Амин и амин.

20 Свършиха се молитвите на Давид, сина на Есей.

Continuar Lendo